V soboto, 23. novembra 2019, smo na Srednji šoli Črnomelj obeležili 75. obletnico gimnazijskega in 110. obletnico poklicnega izobraževanja v Črnomlju. Slovesnosti smo priključili še odprti dan šole, kjer so obiskovalci lahko spoznali življenje in delo na njej, torej pouk in dejavnosti, ki na šoli potekajo.

Veliki oder športne dvorane ter Lara Žohar in Lara Legan iz 3. aG. Foto: Tilen Šetina, prof.
Voditelja Nika Brodarič, 4. bG, in Gal Miketič, 4. aG. Foto: Tina Stariha, 4. bG

Dogodek se je s svečano prireditvijo pričel ob deveti uri v športni dvorani srednje šole. Voditelja Nika Brodarič iz 4. bG in Gal Miketič iz 4. aG sta nas med lahkotnim sprehajanjem po odru popeljala skozi 22 točk kulturno-zabavnega programa: od branja odloka o ustanovitvi gimnazije, nastopa solista violinista, recitacij, petja v duetih ob glasbeni spremljavi, nastopa pevskega zbora prvih letnikov gimnazije, skeča, plesa pa do treh (na)govorov: ravnateljice Elizabete Prus, svetovalke z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Pucelj, črnomaljskega župana Andreja Kavška. Vsi govorniki so si bili edini, da Bela krajina še naprej nujno potrebuje svojo srednjo šolo, da pa so pred nami izzivi, kako jo posodobiti in razvijati.

Govor ravnateljice Elizabete Prus, prof. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Govor svetovalke ministra na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Pucelj. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Govor župana Občine Črnomelj Andreja Kavška. Foto: Maj Perko, 4. bG

Po poldrugi uri v športni dvorani so si gostje in obiskovalci lahko ogledali šolske prostore. V jedilnici, na hodnikih, v medioteki, po učilnicah in v šolskih delavnicah so lahko videli nekaj starega in veliko novega, posodobljenega. V programskem listu so v celoti in izčrpno navedeni vsi relevantni podatki o nastopajočih in vsebinah.

Na koncu so bili vsi vabljeni v jedilnico na prigrizek, pijačo in pogovor. Domov so si lahko vzeli novo številko dijaškega glasila Mozaik, ki je posvečen obletnicama.

Predstavitev laboratorijskih vaj pri kemiji in Iva Skukan iz 4. bG. Foto: Maj Perko, 4. bG
Predstavitev družboslovja in umetnosti v medioteki ter Kaja Šimec, 1. bG, in Gordana Popovič Lozar, prof. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Predstavitev pouka strojništva v učilnici RA1 ter Blaž Ilenič in Žan Maljevac iz 4. ST. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Tanja Smrekar iz 4. aG ter Ida Vraničar in Petra Nemanič iz 4. bG ob predstavitvi pouka biologije v učilnici BIO. Foto: Maj Perko, 4. bG

Idejo, program in izvedbo dogodka so koncipirali profesorji Janja Jankovič, Miroslav Plut in Tilen Šetina, pri pripravah in realizaciji pa so tako ali drugače sodelovali, bili vpreženi, bolj ali manj vsi zaposleni in dijaki. Ni šlo brez pomoči zunanjih sodelavcev. Za profesionalno postavitev scenografije, luči in ozvočenja prireditve je poskrbel Darko Plut iz podjetja Ozvočenje Pluton, za skrbno zbran in predstavljen arhivski material smo hvaležni upokojeni sodelavki Štefaniji Fortun. Za okusno pogostitev so poskrbeli v Gostinstvu Štajdohar.

Delovna skupina za izvedbo dogodka, Tilen Šetina, prof., Janja Jankovič, prof., in Miroslav Plut, prof., ob kinestetičnih mizah v učilnici MA1. Foto: Tina Stariha, 4. bG

Zahvala za uspešno izpeljan dogodek gre vsem nastopajočim in sodelujočim, seveda pa tudi gostom in obiskovalcem. Upamo in verjamemo, da so bili zadovoljni z videnim in slišanim. V vsakem primeru pa, kot sta Nika in Gal sklenila misli ob koncu prireditve, bo naša šola, ne glede na obletnice, svoje življenje nemoteno živela naprej.

besedilo: Miroslav Plut, prof., in Tilen Šetina, prof.

fotografije: Maj Perko, 4. bG, Tina Stariha, 4. bG, in Tilen Šetina, prof.

Domen Tomc, 3. aG, bere odlok o ustanovitvi gimnazije. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Matevž Lesica Štirn iz 1. bG ob izvajanju skladbe Franza Drdle Concertino opus 225. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Tjaša Pavlinič Frankovič iz 4. bG med recitacijo pesmi Kajetana Koviča Zbežal bom. Foto: Maj Perko, 4. bG
Voditeljski par, Nika Brodarič, 4. bG, in Gal Miketič, 4. aG. Foto: Maj Perko, 4. bG
Nagovor ravnateljice Srednje šole Črnomelj Elizabete Prus, prof. Foto: Maj Perko, 4. bG
Lara Žohar in Lara Legan iz 3. aG med izvajanjem pesmi Nine Pušlar in Matjaža Robavsa Mimogrede. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Ivona Begović in Kim Riznič iz 2. aG med izvajanjem pesmi skupine Pravila igre Moje roke so ledene. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Prikaz pouka pred 110 leti z Vidom Kavčičem, 2. aG, v vlogi učitelja ter Urško Kmetič, 1. bG, Nejo Količ, 1. bG, in Nežo Barič, 1. aG, v vlogi učenk. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Prikaz pouka pred 110 leti z Vidom Kavčičem, 2. aG, v vlogi učitelja ter Urško Kmetič, 1. bG, Nejo Količ, 1. bG, Nežo Barič, 1. aG, in Dašo Schweiger, 1. aG, v vlogi učenk. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Prikaz pouka danes z Gregorjem Cindričem, univ. dipl. inž. str., ter Sebastjanom Kerčem, 4. ST, Žanom Majcnem, 4. ST, Andražem Šterkom, 4. ST, Aljažem Mihelčičem, 4. aG, Lucasom Lozarjem, 4. ST, in Rokom Štricljem, 4. ST, v vlogi neotesanih dijakov. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Jan Stariha, 4. aG, in Martin Konda, 4. ST, v vlogi neotesanih dijakov. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Aljaž Mihelčič, 4. aG, Andraž Šterk, 4. ST, in Žan Majcen, 4. ST, ter Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Vesna Šuštarič, 4. bG, ob recitaciji pesmi Andreja Rozmana Roze Ko je jesen. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Neja Ramuta, 4. bG, ob recitaciji pesmi Ferija Lainščka Ne bodi, kar nisi. Foto: Maj Perko, 4. bG
Gal Miketič in Nika Brodarič - voditelja, na trenutke pa tudi igralca. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Laura Sterle, 3. aG, in Jože Žunič, 3. ST, ob izvajanju pesmi Žige Jana Poln strahu, da ima nekdo te drug. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Nagovor dr. Maje Pucelj, svetovalke ministra na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Foto: Maj Perko, 4. bG
Dr. Maja Pucelj z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter ravnateljica Elizabeta Prus, prof. Foto: Maj Perko, 4. bG
Pevski zbor 1. abG z Anželiko Mitrović, prof., je zapel skladbi Ti si moja ljubezen in Vrtiljak. Foto: Maj Perko, 4. bG
Matevž Lesica Štirn, 1. bG, med izvajanjem skladbe Vittoria Monti Czardas. Foto: Maj Perko, 4. bG
Tris recitacij z Vesno Šuštarič, Tjašo Pavlinič Frankovič in Nejo Ramuta iz 4. bG. Foto: Maj Perko, 4. bG
Voditelja Nika Brodarič, 4. bG, in Gal Miketič, 4. aG. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Nagovor Andreja Kavška, župana Občine Črnomelj. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Lara Žohar in Lara Legan iz 3. aG med izvajanjem skladbe Someone you loved Lewisa Capaldija. Foto: Maj Perko, 4. bG
Ivona Begović in Kim Riznič iz 2. aG ob izvajanju skladbe Od rođendana do rođendana skupine Plavi orkestar. Foto: Maj Perko, 4. bG
Laura Sterle iz 3. aG in Jože Žunič iz 3. ST ob izvajanju skladbe Lutka skupine S.A.R.S. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Voditelja Nika Brodarič in Gal Miketič sta ob zaključku prireditve obiskovalce povabila k ogledu odprtega dne šole. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Ples chacarero ter Maša Videtič, 4. aG, Daša Schweiger, 1. aG, Maša Kuzma, 4. aG, Jan Stariha, 4. aG, Džina Fortun, 4. aG, Neža Barič, 1. aG, in Aljaž Mihelčič, 4. aG. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Ples chacarero ter Gašper Lamut, 4. aG, Ivona Begović, 2. aG, Ema Mali, 3. aG, in Džina Fortun, 4. aG. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Predstavitev zgodovine šole v jedilnici. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Predstavitev šolske dramske skupine Kocke v knjižnjici z igralci Dašo Schweiger, 1. aG, Tadejem Brodaričem, 4. ST, Jeanom Dražumeričem, 1. ST, in Urško Jurajevčič, 2. aG; levo in na sredini spodaj sta upokojeni sodelavki Marjeta Dolinšek, prof., in Mirica Trifkovič. Foto: Maj Perko, 4. bG
Špela Vraničar in Manca Bajuk iz 2. aG ob predstavitvi raziskovalne dejavnosti v medioteki šole. Foto: Tina Stariha, 4. bG
Predstavitev šole ambasadorke EU v učilnici EKN z Uršo Matotek in Ano Klepec iz 3. aG. Foto: Maj Perko, 4. bG
Neja Ramuta in Laura Čurk iz 4. bG ob predstavitvi kinestetičnih miz v učilnici MA1. Foto: Maj Perko, 4. bG
Upokojeni sodelavec Boris Šikonja, prof., in laborant Marko Špringer v učilnici FIZ pri predstavitvi pouka fizike. Foto: Maj Perko, 4. bG
Predstavitev pouka strojništva v učilnici RA2 ter Mateo Katarinčić in Jani Lapanja iz 2. ST. Foto: Maj Perko, 4. bG
(Obiskano 580 krat, 1 krat danes.)
Dostopnost