Svetovni dan Zemlje obeležujemo že od leta 1970. Letošnja tema »Obnovimo našo Zemljo« je osredotočena na naravne procese, nastajajoče zelene tehnologije in inovativno razmišljanje, ki lahko obnovi ekosisteme sveta.

Za Slovenijo je značilna velika spremenljivost vremenskih in podnebnih razmer in posledično povečano število ekstremnih vremenskih dogodkov. Podnebne spremembe pa predstavljajo vse večjo grožnjo za ljudi in okolje. Zato moramo ukrepati TAKOJ, individualno in kolektivno, na lokalni in globalni ravni. Za ohranjanje naše Zemlje moramo zmanjšati ogljični odtis.

Kaj je ogljični odtis?

Ogljični odtis (odtis CO2) ali po angleško »carbon footprint« je seštevek vseh emisij toplogrednih plinov, ki jih neposredno ali posredno povzročajo posameznik, organizacija, država, dogodek, proizvod ali storitev. Ogljični odtis je sestavljen iz vsote neposrednega ali posrednega primarnega ogljičnega odtisa (prevoz, poraba energentov, poraba elektrike …) in posrednega ali sekundarnega ogljičnega odtisa (hrana in pijača, rekreacija, finančne storitve … ) Več  o o ogljičnem odtisu.

Preprost »ozaveščevalni« kalkulator ogljičnega odtisa je na povezavi: ogljični odtis

Slovenija bo namreč letos že 30. aprila dosegla svoj dan ekološkega dolga. To pomeni, da bomo tega dne porabili vsa Zemljina sredstva, ki jih lahko naš planet obnovi v enem letu. Preostalih 8 mesecev bomo živeli v t. im. ekološkem dolgu.

Zdrav planet ni možnost – je nuja!

vir: Ekošola

(Obiskano 24 krat, 1 krat danes.)
Dostopnost