[Webinar@ICT] na Srednji šoli Črnomelj

[Webinar@ICT] na Srednji šoli Črnomelj

V okviru mednarodnega projekta Erasmus+ ‘ICT Competitions II for Increasing the Quality of Secondary Education’ smo v četrtek, 15. 4. 2021,  izvedli  dvourni  webinar, ki se ga je udeležilo več kot 120 srednješolcev iz partnerskih šol Slovenije, Avstrije, Češke, Španije in Portugalske.

Pavel MLčuch (CZ), Walter Plankenbichler (AUT), Dušan Vukčevič (SLO), Diogo Neves(PT) in Juan Jose Lopez (SP) so udeležencem webinarja, ki je potekal v spletnem okolju MS Teams, predstavili vsebine o prenosu storitev v oblak, pravični trgovini, 3D oblikovanju, umetni inteligenci ter robotiki v izobraževanju.

Dijaki 1. ST ter 1. aG naše šole, ki so se udeležili webinarja, so še s posebnim zanimanjem prisluhnili navdihujoči zgodbi našega bivšega dijaka, Dušana Vukčeviča (vudumotion.com), ki se ukvarja s 3D izrisi in 3D animacijami ter pripravo video vodičev in predavanj. 

Upamo, da je obilica novih informacij in uporabnega znanja, dijake navdušila in motivirala za učenje IKT vsebin ter sodelovanje v Erasmus+ projektu. Upamo, da bomo v šolskem letu 2021/22 lahko organizirali srečanje v Sloveniji ter zvedli še mobilnosti v Španijo, Avstrijo in Češko.

Marta Strmec, koordinatorica Erasmus+ projekta

Klara zlata na državnem tekmovanju iz znanja psihologije

Klara zlata na državnem tekmovanju iz znanja psihologije

V petek, 26. 3. 2021, je potekalo državno tekmovanje iz znanja psihologije. Na državno tekmovanje se je z najboljšim dosežkom uvrstila Klara Markovič iz 3. aG. Dosegla je izjemen rezultat in osvojila zlato priznanje, za kar ji iskreno čestitamo.
 
Mentorica 
Brigita Grahek Šolar
Zelo uspešni na tekmovanju ACM Bober

Zelo uspešni na tekmovanju ACM Bober

Programski svet tekmovanja ACM Bober je v šolskem letu 2020/2021 razpisal že 10. tekmovanje ACM Bober. Le-tega so se v sklopu pouka informatike udeležili tudi dijaki Srednje šole Črnomelj.

Tekmovanje je namenjeno učencem in dijakom, ki jih zanimajo različne teme s področja računalništva oz. informatike. Poudarek ni na programiranju in poznavanju tehničnih podrobnosti, pač pa na širši tematiki in reševanju problemov s tega področja.

Vsi sodelujoči dijaki prejmejo priznanja za sodelovanje, najuspešnejši pa tudi bronasta priznanja. Med dobitniki bronastih priznanj na Srednji šoli Črnomelj so: David Grabrijan (iz 1. ST), Kaja Kočevar, Eva Mavsar, Živa Mavsar, Leon Pavlinič, Špela Rom, Živa Šikonja, Gal Stopar in Karlina Šrucelj (vsi iz 1. aG).

Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje, najboljšim pa iskrene čestitke za pokazano znanje pri reševanju nalog.

Žal letos zaradi epidemiološke situacije državnega tekmovanja ne bo.

Zlato priznanje za Marijo in Rebeko na 4. Evropskih statističnih igrah

Zlato priznanje za Marijo in Rebeko na 4. Evropskih statističnih igrah

Dijaki Srednje šole Črnomelj so se letos že četrto leto pri izbirnem predmetu ekonomija udeležili Evropskih statističnih iger, ki potekajo v 3 krogih, v organizaciji Statističnega urada Republike Slovenije. Z veseljem sporočamo, da se je ekipa MARREB-a, v kateri sta bili Marija Absec in Rebeka Tomc (obe iz 4. aG), uvrstila na odlično četrto mesto v državi v kategoriji 3. in 4. letnikov. Dijakinji sta pripravili raziskovalno nalogo z naslovom Primerjava statističnih regij glede na odnos do okolja, mentorica je bila Anica Želježnjak. Tudi letos se bodo štiri ekipe, po dve iz vsake kategorije (A in B), od katerih je po eno iz vsake kategorije določila strokovna žirija, dve pa sta bili izbrani na podlagi prejetih glasov, zbranih z javnim glasovanjem preko Facebooka, udeležile evropskega finala.

Dijake izbirnega predmeta ekonomija pa 20. aprila 2021 čaka še državno tekmovanje iz ekonomije, ki bo tokrat potekalo na daljavo.

Mentorica Anica Želježnjak

Erasmus+ virtualna konferenca

Erasmus+ virtualna konferenca

Daša Bahor, Ana Miketič, Lara Žohar iz 4. aG ter Leona Ambrožič in Ema Kambič iz 2. bG, z mentoricama Marto Strmec in Alexandro Kočevar, so se od 29. 3.–31. 3. 2021 udeležile prve virtualne konference v okviru mednarodnega Erasmus+ projekta ‘Capitalizing on Local Intangible Cultural Heritage around Europe’ CLICHÉ.

Srečanje je potekalo v organizacije ciprske partnerske šole, kamor bi sicer morali odpotovati že v marcu 2020. Tridnevno srečanje je 58 udeležencem, po uvodnem virtualnem ogledu Cipra ter gostiteljske šole, ponudilo kar 6 različnih predavanj, povezanih z nesnovno kulturno dediščino, podjetništvom, poslovnim načrtovanjem, kreativnim turizmom ter uporabo družbenih omrežij za utrditev in širitev poslovne ideje ali podjetja. Na delavnicah smo se naučili tudi ciprskega tradicionalnega plesa, uporabe tradicionalnih motivov v umetniške namene ter se preizkusili v izdelavi poslovnega načrta.

Srečanje je bilo namenjeno tudi predstaviti poslovnih idej v obliki Ted Talk predstavitev. Naši dijakinji, Daša Bahor in Ana Miketič, sta navdušili s spletno stranjo Explore Bela krajina, ki bi združevala vse dogodke na področju Bele krajine, ter z uporabnimi povoščenimi belokranjskimi vrečkami za sadje in zelenjavo, ki bi lahko zmanjšale ali zamenjale nepotrebne plastične.

 

Prav tako smo k sodelovanju na konferenci povabili lokalne deležnike, in sicer Podjetniški inkubator Bela krajina ter podjetje Bravina experience.  Kristian Asani je udeležencem podal koristne napotke za uporabo družbenih omrežij pri promociji novega izdelka ali podjetja ter jih podkrepil s številnimi praktičnimi primeri iz dela v Podjetniškem inkubatorju Bela krajina. Gregor Jevšček pa je predstavil koncept izkustvenega turizma in butičnih turističnih produktov, ki jih v podjetju Bravina experience razvijajo za turiste, ki želijo spoznati Belo krajino na drugačen način. 

 

Čeprav smo pridobili veliko znanja in novih izkušenj, upamo, da  bomo v bližnji prihodnosti mobilnosti ponovno izvajali s potovanjem, obiskom partnerskih šol,  stiskom rok in druženjem dijakov in učiteljev v živo.

 

Dostopnost