Državno tekmovanje iz geografije

Državno tekmovanje iz geografije

V soboto, 24. aprila 2021, je potekalo državno tekmovanje iz geografije za srednješolce. Tema letošnjega tekmovanja je bila prehrana v geografski perspektivi, glede na aktualne covid razmere pa sta se organizatorja, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Gimnazija Vipava, odločila, da se bodo dijaki v svojem znanju pomerili na daljavo.

Manca Bajuk, dijakinja 3. aG, je osvojila zlato priznanje. Dijaki Srednje šole Črnomelj pa bodo prejeli tudi deset bronastih priznanj v skupini A (gimnazija) in dve bronasti priznanji v skupini B (poklicne in strokovne šole), ki so si jih prislužili z uspešnim sodelovanjem na šolski ravni tekmovanja. Čestitke vsem!

Mentorica tekmovalcem je bila njihova učiteljica geografije, prof. Vesna Fabjan.

Zlata geografinja z mentorico: Vesna Fabjan, prof., in Manca Bajuk, 3. aG. Foto: Tilen Šetina, prof.

besedilo: Vesna Fabjan, prof.

fotografija: Tilen Šetina, prof.

Šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki

Šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki

V sredo, 31. marca 2021, je v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije po vsej državi potekala šolska raven Tekmovanja v razvedrilni matematiki. Na Srednji šoli Črnomelj se ga je udeležilo 30 dijakinj in dijakov 1., 2. in 4. letnika programa gimnazija ter 1. in 4. letnika programa strojni tehnik. Tekmovali so v treh tekmovalnih skupinah, in sicer glede na letnik, v katerega so vpisani.

Tekmovalci iz 1. aG, 2. bG in 1. ST so naloge reševali pod nadzorom Mije Razpotnik, mag. prof. Foto: Vesna Fabjan, prof.
Tekmovalci iz 2. aG, 4. aG in 4. ST so naloge reševali pod nadzorom Tilna Šetine, prof. Foto: Vesna Fabjan, prof.

Med sodelujočimi dijaki je bilo 10 takih, ki so s svojim rezultatom dosegli bronasto priznanje:

  • 1. letnik: Gal Dragoš, Špela Rom in Gal Stopar (vsi 1. aG);
  • 2. letnik: Tjaša Ivanetič (2. aG) in Špela Šterk (2. bG);
  • 4. letnik: Marija Absec, Daša Bahor, Katarina Miketič in Ema Prevalšek (vse 4. aG) ter Klemen Konda (4. ST).
Prejemniki bronastega priznanja z mentorjema: Tilen Šetina, prof., Gal Stopar, 1. aG, Daša Bahor, 4. aG, Katarina Miketič, 4. aG, Špela Rom, 1. aG, Ema Prevalšek, 4. aG, Tjaša Ivanetič, 2. aG, Marija Absec, 4. aG, Gal Dragoš, 1. aG, Špela Šterk, 2. bG, Klemen Konda, 4. ST, in Mija Razpotnik, mag. prof. Foto: Ana Miketič, 4. aG

Na naslednjo raven tekmovanja, t.j. državno, se je uvrstila maturantka Ema Prevalšek.

Mentorja tekmovalcem sta bila njihova učitelja matematike: Mija Razpotnik, mag. prof., za dijake programa strojni tehnik in Tilen Šetina, prof., za tiste iz programa gimnazija.

Vsem sodelujočim dijakom čestitamo za dosežene rezultate in osvojena priznanja, Emi pa zaželimo še uspešne priprave na državno tekmovanje.

Prejemniki bronastega priznanja: Gal Stopar, 1. aG, Gal Dragoš, 1. aG, Katarina Miketič, 4. aG, Špela Šterk, 2. bG, Ema Prevalšek, 4. aG, Marija Absec, 4. aG, Tjaša Ivanetič, 2. aG, Daša Bahor, 4. aG, Špela Rom, 1. aG, in Klemen Konda, 4. ST. Foto: Ana Miketič, 4. aG

besedilo: Tilen Šetina, prof.

fotografije: Ana Miketič, 4. aG, in Vesna Fabjan, prof.

Ob svetovnem dnevu knjige…

Ob svetovnem dnevu knjige…

23. april je organizacija UNESCO razglasila za svetovni dan knjige in avtorskih pravic.

Na javni agenciji za knjigo poudarjajo, kako zelo pomembno je branje. Pomembno pa je tudi kupovanje knjig, zlasti v slovenskem jeziku, saj tako podpiramo domače avtorje, prevajalce, urednike, lektorje, ilustratorje in založbe, ki jim gre zasluga, da dandanes sploh še lahko beremo knjige v slovenskem jeziku. Še lepše pa je knjigo podariti, zato pripravljajo posebno akcijo obdarovanja, ki bo stekla na letošnji svetovni dan knjige: SEJEM S KAVČA.

Državno tekmovanje iz logike

Državno tekmovanje iz logike

V četrtek, 25. marca 2021, je pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) potekala državna raven Tekmovanja iz znanja logike. Zaradi epidemioloških ukrepov so letošnje tekmovalne pole dijaki reševali vsak na svoji šoli.

Za nadzor reševanja nalog je poskrbela mag. Anita Starašinič. Foto: Tilen Šetina, prof.
Uvrščeni na državno tekmovanje: Gal Stopar, 1. aG, Ema Prevalšek, 4. aG, Nika Vidmar, 3. aG, Tjaša Ivanetič, 2. aG, Anja Beličič, 3. aG, in Marija Absec, 4. aG. Foto: Urška Jurajevčič, 3. aG

Na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja, ki je potekalo septembra lani, se je na državno raven uvrstilo šest črnomaljskih gimnazijcev. To so Gal Stopar iz 1. aG, Tjaša Ivanetič iz 2. aG, Anja Beličič in Nika Vidmar iz 3. aG ter Marija Absec in Ema Prevalšek iz 4. aG.

Z doseženim srebrnim priznanjem sta svoj uspeh na letošnjem Tekmovanju iz znanja logike oplemenitila Gal Stopar in Ema Prevalšek. Z odličnim rezultatom pa nas je razveselila Marija Absec, ki bo za svoj dosežek prejela priznanje zlatega leska.

Prejemniki priznanj z mentorjem: Marija Absec, 4. aG, Ema Prevalšek, 4. aG, Gal Stopar, 1. aG, in Tilen Šetina, prof. Foto: Urška Jurajevčič, 3. aG

Mentor tekmovalcem je bil njihov učitelj matematike, prof. Tilen Šetina. Čestitke gredo vsem šestim dijakom, saj je že sama uvrstitev na državno tekmovanje lep uspeh. Seveda pa smo ponosni na priznanja, ki so jih osvojili Marija, Ema in Gal.

Udeleženci državnega tekmovanja z mentorjem: Gal Stopar, 1. aG, Ema Prevalšek, 4. aG, Nika Vidmar, 3. aG, Tilen Šetina, prof., Tjaša Ivanetič, 2. aG, Anja Beličič, 3. aG, in Marija Absec, 4. aG. Foto: Urška Jurajevčič, 3. aG
Marija Absec, 4. aG, je osvojila zlato, Ema Prevalšek, 4. aG, in Gal Stopar, 1. aG, pa srebrno priznanje. Foto: Urška Jurajevčič, 3. aG

besedilo: Tilen Šetina, prof.

fotografije: Urška Jurajevčič, 3. aG, in Tilen Šetina, prof.

Dan brez zavržene hrane

Dan brez zavržene hrane

24. aprila bomo v Sloveniji obeležili 1. dan brez zavržene hrane.

Zavržena hrana je danes eden večjih globalnih izzivov, ki s seboj nosi visoko finančno, etično in okoljsko ceno. Proč mečemo ogromne količine neporabljene, pretečene ali celo sveže hrane, saj imamo v razvitih državah svežo in poceni hrano vedno na dosegu roke. /vir: Ekošola/

Razmislimo, kako lahko kot posamezniki zavržemo čim manj hrane. Začnimo pri sebi, začnimo z majhnimi koraki! Pridružimo se zavezam ZA brez zavržene hrane: DA za dan brez zavržene hrane

 

 

 

 

 

 

22. april –  – Svetovni dan Zemlje

22. april – – Svetovni dan Zemlje

Svetovni dan Zemlje obeležujemo že od leta 1970. Letošnja tema »Obnovimo našo Zemljo« je osredotočena na naravne procese, nastajajoče zelene tehnologije in inovativno razmišljanje, ki lahko obnovi ekosisteme sveta.

Za Slovenijo je značilna velika spremenljivost vremenskih in podnebnih razmer in posledično povečano število ekstremnih vremenskih dogodkov. Podnebne spremembe pa predstavljajo vse večjo grožnjo za ljudi in okolje. Zato moramo ukrepati TAKOJ, individualno in kolektivno, na lokalni in globalni ravni. Za ohranjanje naše Zemlje moramo zmanjšati ogljični odtis.

Kaj je ogljični odtis?

Ogljični odtis (odtis CO2) ali po angleško »carbon footprint« je seštevek vseh emisij toplogrednih plinov, ki jih neposredno ali posredno povzročajo posameznik, organizacija, država, dogodek, proizvod ali storitev. Ogljični odtis je sestavljen iz vsote neposrednega ali posrednega primarnega ogljičnega odtisa (prevoz, poraba energentov, poraba elektrike …) in posrednega ali sekundarnega ogljičnega odtisa (hrana in pijača, rekreacija, finančne storitve … ) Več  o o ogljičnem odtisu.

Preprost »ozaveščevalni« kalkulator ogljičnega odtisa je na povezavi: ogljični odtis

Slovenija bo namreč letos že 30. aprila dosegla svoj dan ekološkega dolga. To pomeni, da bomo tega dne porabili vsa Zemljina sredstva, ki jih lahko naš planet obnovi v enem letu. Preostalih 8 mesecev bomo živeli v t. im. ekološkem dolgu.

Zdrav planet ni možnost – je nuja!

vir: Ekošola

Dostopnost