Člani krožka Erasmus+ smo se aktivno vključili  v Teden vseživljenjskega učenja z dvema dejavnostima.

V torek, 17. DSC_00185. 2016, smo v šolski medioteki predstavili predstavitev mednarodnega projekta Erasmus+: Launching our CO3 satellite. Obiskovalci so skozi razstavo, zgibanke in avdio material imeli možnost pobliže spoznati aktivnosti in že izvedeni projektni srečanji v Sloveniji in Italiji.

V sredo, 18. 5. 2016, smo v okviru projektne teme Zdrav način življenja, izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga predvsem na osnovnih šolah izvajajo od leta 2010. Dijaki krožka smo na podlagi izvedene ankete v mesecu  februarju ugotovili, da mnogo dijakov zjutraj ne zajtrkuje in 85 odstotkov jih je menilo, da bi zajtrk še pred začetkom prve šolske ure pripomogel  k uspešnemu delu v šoli. Od zamisli do izvedbe ni preteklo veliko časa, saj sta učiteljski zbor in vodstvo šole podprla naš predlog. Prvo šolsko uro smo se dijaki in zbrali v jedilnici šole, kjer so nas pričakali kruh, maslo, med, mleko in jabolka, ki smo jih pridobili s pomočjo sponzorjev, in sicer Žito d.o.o in Don Don sta prispevala kruh, jabolka je prispevalo  podjetje Geaprodukt, med je podaril znani  belokranjski čebelar Tomaž Petric, maslo Ljubljanske mlekarne in mleko Kmetija Štrucelj. Organizacija zajtrka brez pomoči kuharic in organizatorjev prehrane iz OŠ Mirana Jarca seveda ne bi bila mogoča.

Da pa bi dijake še bolj spodbudili k zdravemu načinu prehranjevanja  z lokalno pridelanimi izdelki, smo k sodelovanju povabili tudi lokalne pridelovalce. Povabilu se je s slastnimi jagodami odzvala Kmetija Pavlovič, mlečne izdelke pa je prav tako prispevala Kmetija Štrucelj.

Zadovoljni in nasmejani obrazi so nas prepričali, da je Tradicionalni slovenski zajtrk prispeval k zdravemu načinu prehranjevanja in uspešnemu začetku dneva naših dijakov. Takšnih  uspešnih začetkov dneva si dijaki in učitelji na šoli želimo še več. Upamo, da bomo na tak način  ozavestili pomembnost prehranjevanja z lokalno pridelanimi izdelki in tako tudi pomagali lokalnemu kmetijstvu. Galerija

(Obiskano 43 krat, 1 krat danes.)
Dostopnost