Na Srednji šoli Črnomelj smo lani začeli čebelariti z dvema rezervnima čebeljima družinama. Postavili smo čebelnjak, ki smo ga konstruirali in izdelali na šoli ter služi praktičnemu delu pri čebelarjenju. Čebelnjak krasita panjski končnici, ki ju je poslikala dijakinja šole. Že v zimskem času smo se pripravljali na hiter razvoj čebeljih družin. V čebelarskem krožku smo zbijali in žičili satne okvirje, da bi čebelam omogočili hitro gradnjo satja v spomladanskem razvoju. Na začetku pašne sezone sta se družini hitro razvijali. Iz ene družine smo naredili narejenca – rezervno družino namenjeno širitvi čebelarstva prihodnje leto. Drugo družino smo imeli za gospodarno, iz katere smo pridobivali čebelje pridelke. Ugodne razmere pašne sezone so čebele dobro izkoristile in v mesecu juniju, tik pred koncem pouka, smo v šoli opravili prvo točenje medu. V novem šolskem letu smo delo čebelarskega krožka začeli s shranjevanjem medu v kozarce. Polne kozarce smo označili z nalepko, na kateri je dodan logotip čebelarskega krožka. Med bomo uporabili pri tradicionalnem slovenskem zajtrku.

 

(Obiskano 133 krat, 1 krat danes.)
Dostopnost