Naša šola se je v letošnjem šolskem letu priključila k projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta – EPAS in Evrošola. Gre za združeni program v preteklosti dveh ločenih projektov, ki je namenjen ozaveščanju in izobraževanju dijakov in učiteljev o Evropski uniji in z njo povezanih temah ter usposabljanju dijakov za aktivno državljanstvo. V projektu sodeluje po 12 dijakov iz 2. aG in 3. aG.

V okviru prvega sklopa projekta se sodelujoče srednje šole (našo šolo zastopa 3. aG) pomerijo v znanju o EU in nekaterih ključnih temah, povezanih z mladimi in Evropsko unijo. Izbranih šest tem letošnjega programa je:

  • okolje in obnovljivi viri energije,
  • varnost in človekove pravice,
  • odnos mladih do alkohola in mamil,
  • prihodnost EU,
  • migracije in integracija,
  • zaposlovanje mladih.

Prvi del dejavnosti je za nami. Naši dijaki so se pripravljali na temo zaposlovanje mladih in se ta ponedeljek, 9. 12. 2019, v Hiši EU pomerili s svojimi vrstniki iz 7 drugih slovenskih srednjih šol.  Ana K., Maja K. in Urša M. so reševale preizkus znanja o Evropski uniji, Rebeka T., Jan A. in Domen T. pa so se pomerili v debati. Debatna trditev, ki so jo zagovarjali: Zaradi digitalizacije in avtomatizacije bi morali uvesti univerzalni temeljni dohodek, ki bi vsakomur omogočil dostojno življenje, tudi če ne dela.

Drugi sklop dejavnosti prav tako predvideva več dejavnosti, ki bodo potekale v mesecih po novem letu, in sicer mora vsaka šola:

– pripraviti in oddati konkreten predlog rešitve enega izmed problemov, ki ga dijaki sami identificirajo v okviru izbrane teme (marec 2020) ter predstavitev predloga rešitve vrstnikom na šoli in/ali lokalni skupnosti (marec – maj 2020).
– pripraviti serijo objav na družbenih omrežjih, in sicer 5 objav na temo promocije EU in 5 objav na izbrano temo, tj. zaposlovanje mladih.
– v svojih prostorih ali na spletu postaviti in redno vzdrževati informacijsko točko oz. kotiček o Evropskem parlamentu in Evropski uniji.
– pripraviti vsaj en poseben dogodek, aktivnost ali šolski dan na temo Evropske unije, zaželeno na dan Evrope, 9. maja, ali v tednu pred oz. po dnevu Evrope.

Šola, ki bo uspešno zaključila projekt, bo pridobila naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, dijaki in mentorji pa bodo junija 2020 povabljeni na zaključni dogodek oz. slovesnost, ki jo bo organizirala Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.

 

Mentorici: Alexandra Kočevar in Jelena Šikonja

Fotografije: FB stran Evropski parlament Slovenija

(Obiskano 159 krat, 1 krat danes.)
Dostopnost