Vse, ki želite tekmovati na Ekokvizu obveščam, da bo tekmovanje v četrtek, 12. decembra 2019 ob 13:00 v veliki predavalnici šole.

Gradivo je na spletni strani Ekošole:  https://ekosola.si/ekokviz-za-srednje-sole/

Vprašanja so oblikovana na treh nivojih in sicer posebej za :

  • Srednje poklicno izobraževanje (SPI),
  • Srednje strokovno izobraževanje (SSI) in poklicno tehnično izobraževanje (PTI),
  • Strokovne in splošne gimnazije.

Dijaki splošnih in strokovnih gimnazij, SSI in PTI, ter SPI pišejo različne teste, vsak na svojem nivoju izobraževanja.

Najvišje možno število točk je 30.

Velja pravilo, da mora biti za pridobitev točke, naloga v celoti pravilna. Polovičnih točk ni.

Pri vprašanjih izbirnega tipa, dijaki vpišejo črko pred pravilnim odgovorom. Pri vprašanjih odprtega tipa, dijaki zapišejo odgovor na prostor, ki je za to predviden. Dijaki morajo pisati čitljivo. Nečitljivi in nejasni zapisi so ocenjeni z nič točkami.

Dijaki rešujejo teste 45 minut od takrat, ko so razdeljeni vsi testi. Teste rešujejo s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom. Uporaba belila ali brisalca ni dovoljena. Napačno obkrožen ali naveden odgovor dijak prečrta in obkroži oz. napiše novega.

 

(Obiskano 174 krat, 1 krat danes.)
Dostopnost