Sporočilo za javnost

torek, 13. oktober 2020

Srednja šola Črnomelj je sodobna šola in eden od stebrov razvoja Bele krajine

»Srednja šola Črnomelj je v kraju in širši lokalni skupnosti izjemnega pomena. Daje izobrazbo prebivalcem, ki so ključen dejavnik gospodarskega in splošnega družbenega napredka. Brez mladih v Črnomlju in okolici bi nazadovala splošna, kulturna, športna in družbena dejavnost. Vodstvo Srednje šole Črnomelj mora vztrajati s pozitivnimi zgodbami, saj je uspešna šola, z odličnimi rezultati na splošni in poklicni maturi ter zaključnem izpitu, na tekmovanjih vseh ravni, pri izvajanju šolskih in mednarodnih projektov in tudi pri vpetosti v sodelovanju z lokalno skupnostjo,« je poudaril Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj, ki je sodeloval tudi na skupnem sestanku županov belokranjskih občin in ravnateljev osnovnih šol z območja Bele krajine. Med drugim je črnomaljski župan dodal še, da je bilo srečanje namenjeno predvsem gimnaziji, ki je eden izmed izobraževalnih programov Srednje šole Črnomelj; predvsem njenemu še boljšemu in bolj kakovostnemu delu, predvsem pa njeni pozitivni sliki. Samo na ta način bodo lahko največ naredili za njen obstoj, prepričali mlade in starše, da se je vredno vpisati v gimnazijo, ki je vsekakor kakovostna in dobra.

V celoti je sporočilo za javnost dostopno na povezavi.

Darko Zevnik, župan občine Metlika, Elizabeta Prus, ravnateljica Srednje Šole Črnomelj, Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj in Polona Kambič, županja občine Semič

 

Zvočna izjava – Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj

Zvočna izjava – Darko Zevnik, župan občine Metlika

Zvočna izjava – Polona Kambič, županja občine Semič

 

 

(Obiskano 80 krat, 1 krat danes.)
Dostopnost