Učitelji osnovnih in srednjih šol Bele krajine na Vertikali znanja 2018

Učitelji osnovnih in srednjih šol Bele krajine na Vertikali znanja 2018

V ponedeljek, 29. 10. 2018, smo v okviru Vertikale znanja 2018 na Srednji šoli Črnomelj gostili učitelje belokranjskih šol. Po uvodnem nagovoru ravnateljice, ge. Elizabete Prus, smo učiteljem po posameznih aktivih predstavili primere dobre prakse, ki jih na šoli izvajamo v obliki medpredmetnih povezav ali timskega pouka.

Marko Rožič in Meta Šavli sta predstavila timski pouk pri pouku fizike in kemije, in sicer Vpliv jakosti molekulskih vezi na fizikalne lastnosti snovi, ki ga izvajata v 1. letniku gimnazije, ter poleg teoretičnega dela izvedla tudi eksperimente, s katerimi pri pouku podpirata izbrano tematiko. Gregor Cindrič in Jasna Kvenderc sta učiteljem tehnike predstavila program Solidworks ter jih s praktičnimi vajami uvedla v modeliranje posameznih kosov in sestavljanje le-teh v končni izdelek. V aktivu tujih jezikov so Rosana Vukojević, Jan Čufer, Alexandra Kočevar in Marta Strmec v obliki delavnice v angleščini, nemščini in španščini predstavili jezikovne zagate »lažnih prijateljev« pri uporabi in prenosu določenih besed iz materinščine v tuji jezik in obratno.

V nadaljevanju srečanja smo se pogovarjali o težavah, ki jih moramo pri pouku reševati učitelji tako v osnovni kot tudi v srednji šoli. Izmenjali smo si precej informacij o učnih vsebinah v učnih načrtih osnovnih in srednjih šol ter se strinjali, da je sodelovanje med nami ključnega pomena za nadgrajevanje znanja v srednji šoli. Srečanje smo zaključili z ogledom šolskih delavnic. Več fotografij na FB SŠ Črnomelj

BILI SO DIJAKI NAŠE ŠOLE … Intervju z Jako Šikonjo in Matijo Lovšinom

 

Jaka Šikonja je kot zlat maturant zaključil šolanje na Srednji šoli Črnomelj leta 2015, Matija Lovšin pa z enakim laskavim nazivom leto dni pozneje. Danes sta oba uspešna študenta, Jaka na Medicinski fakulteti, Matija pa na Fakulteti za matematiko in fiziko. Ideja za skupen intervju z njima se mi je porodila letos spomladi, ko sem ju v Ljubljani srečal med vodenjem skupine tujcev.

Kaj trenutno počneta tik pred pričetkom novega študijskega leta?

Jaka: Trenutno sem napisal članek za Zvitico, časopis Kluba belokranjskih študentov, tokrat na temo medicine, o bolečini, kako nastane, kako jo dojemamo … Navezal sem se na alternativno medicino, za katero bolniki pogosto menijo, da jo zdravniki izključujejo. V praksi pa je nekoliko drugače, in sicer je vse usmerjeno na pacienta. Če mu alternativna metoda pomaga, jo zdravnik tudi odobrava. Razmišljal sem še o (placebo) učinku, ki ga imajo nekatere »magične« metode zdravljenja. Tudi sicer pogosto pišem za Zvitico, kjer imam svojo rubriko, znotraj katere poleg o medicini pišem še o šolstvu, sestavim kakšno logično uganko … Pa seveda počivam pred pričetkom novega študijskega leta.

Matija: Ne vem, če to smeš zapisati, vendar sem ravno te dni sestavil nalogo za tekmovanje iz logike …

Tilen: Lahko lahko, le vsebine ne smeš razkriti. Kako se počutiš, da bo morda ravno tvoj brat reševal to nalogo na naši šoli?

Jaka: Je težka?

Matija: Pravzaprav ne vem, kdaj bo objavljena, lahko da bo uporabljena šele čez nekaj let ali pa celo zavrnjena. Se pa Jan ne bo udeležil tekmovanja, saj bo ravno takrat na šolski ekskurziji. Meni, ki sem jo sestavil, se seveda ne zdi prav zelo težka …

Kako sedaj gledata na srednješolska leta? Je pogled »od daleč« drugačen kot takrat, ko sta bila znotraj sistema?

Matija: Da, precej drugače je. Če se mi je takrat kakšen test zdel zahteven in učenje naporno, sedaj na faksu vidim, da je bila gimnazija pravzaprav lahka, marsikdaj celo prelahka. Pa seveda je povsem drugače tudi to, da je začetek študijskega življenja za seboj potegnil selitev v Ljubljano …

Jaka: Enako, skoraj sem že Ljubljančan …

Tilen: Res, belokranjsko narečje je še komaj zaznati …

Jaka: Ampak »da« namesto »ja« pa ostaja! Seveda sem edini v predavalnici, ki reče »da«. J Se pa zavestno trudim, da bi govoril bolj knjižno. Sicer pa imam na srednjo šolo lepe spomine, bilo mi je prijetno.

Koliko stikov s sošolci sta ohranila?

Jaka: Fantovska ekipa iz mojega razreda se še vedno druži, to je ostalo tudi v Ljubljani, skupaj hodimo na morje in festivale. Menim, da se je ta družba obdržala zaradi podobnih visokih ambicij in zaradi sorodne mentalitete predvsem glede pozitivnega odnosa do učenja in znanja, zaradi česar nam nikoli ne zmanjka materiala za debato. Z nekaterimi dekleti se tudi še slišimo, z ostalimi pa kakšno rečem, če se nam poti po naključju križajo.

Matija: Mislim, da se je naša generacija po srednji šoli precej razkropila. Tako kot Jaka pa sem več stikov ohranil s fantovskim delom generacije.

Oba smo ohranili v spominu kot dijaka, ki sta bila uspešna na mnogih področjih. Se še vedno udejstvujeta na več teh področjih ali sta bolj osredotočena na študijske zadeve?

Matija: Študijsko sem res usmerjen izključno na fiziko, sem se pa pričel ukvarjati tudi z učenjem tujih jezikov. Že kakšna tri leta se učim nemško, špansko, francosko, italijansko, rusko, češko, poljsko, japonsko, hebrejsko, turško in svahili.

Tilen: Res zanimivo ali pa kar logična posledica tvojih uspehov na tekmovanjih iz lingvistike. Kako intenzivno prihaja do mešanja jezikov, ko se jih toliko učiš hkrati?

Matija: Pa niti ne, predvsem jih začneš povezovati, znanje gradiš na podobnostih in razlikah med njimi. Res pa je, da se teh jezikov učim bolj zase, za dušo, kot iz kakšne resne potrebe. Lahko pa da mi kdaj pridejo prav.

Jaka: Ukvarjam se s študijem, poleg tega pa sem se dve leti aktivno ukvarjal s področjem reproduktivnega zdravja. Na osnovnih in srednjih šolah sem učencem in dijakom predaval o varni spolnosti. Je pa ob tem zanimivo, da se je v 8. in 9. razredu osnovne šole pogosto razvila intenzivnejša debata, z več odkritimi vprašanji, kot v 1. letniku srednje šole.

Tilen: Čemu to pripisuješ? Srednješolci mislijo, da že vse vedo?

Jaka: Ne ne. V 1. letniku je težava, ker razredi še niso taka ekipa, družba, nerodno jim je drug pred drugim, v 8. in 9. razredu pa so skupaj že tako dolgo, da nimajo zadržkov. To je sicer potekalo v sklopu Društva študentov medicine Slovenije, kjer sem trenutno blagajnik. Aktivno sodelujem pri upravnem odboru Rokometnega kluba Metlika, nekaj časa sem bil tam tudi predsednik. Pa še kaj bi se našlo …

Pred nekaj meseci smo se srečali v Ljubljani, ko sta vsak svojo skupino spremljala po mestu pri neki igri. Lahko pojasnita, za kaj je šlo?

Jaka: Šlo je za Naravoslovno olimpijado Evropske unije, na katero se uvrstijo udeleženci iz večine evropskih držav in se pomerijo v praktičnih nalogah iz naravoslovja. Z Matijo sva bila dva izmed vodičev in sva bila zadolžena vsak za svojo državo. Šlo je za mladoletne tekmovalce in sva, po domače povedano, skrbela, odgovarjala za njih med bivanjem v Ljubljani, malo sva jim tudi razkazala našo prestolnico …

Matija: S tem da sva se z Jako tam povsem slučajno srečala, drug za drugega nisva vedela, da bova sodelovala pri projektu. Jaka je pri tem sodeloval že v preteklosti, jaz pa letos prvič. Povabljen sem bil s strani vodje tekmovanja, ki me pozna iz lingvistične olimpijade, na katero sem se uvrstil v gimnazijskih letih.

Jaka in Matija: Poleg tega pa sva prevzela še vlogo glavnih animatorjev. Naučila sva jih plesati, nekaj besed slovensko, pokazala sva jim belokranjsko nošo …

Kakšne načrte imata po končanem študiju?

Matija: Čaka me še 3. letnik, tako da nisem še povsem odločen glede smeri, kjer bom nadaljeval študij. Je pa po končanem študiju fizike dosti možnosti za zaposlitev na inštitutu ali srednjih šolah, pa tudi v industriji ali bančništvu. Ti zadnji dve možnosti se mi trenutno zdita bolj zanimivi …

Jaka: Prvo se moram odločiti, kaj bom specializiral, vem pa, da me zanima raziskovalno področje. Bolj me privlači ostati na fakulteti kot pa delo v ambulanti. Morda bi nekega dne želel tudi poučevati in s tem vplivati na učne načrte predmetov ter izpite. Menim, da je na naši fakulteti mnogo preveč učenja na pamet, želel bi si, da bi bile vsebine bolj klinično orientirane.

Imata vidva kakšno vprašanje zame?

Matija: V zvezi s čim?

Tilen: Pa karkoli … mogoče le ni treba preveč osebno.

Jaka: Kaj meniš, bo znanje matematike v srednji šoli čez 10 let na višjem ali nižjem nivoju? Vtis imam, da sicer obstajajo ljudje, ki so za učenje zelo motivirani, vendar pa je vse večji delež tistih, ki jim motivacije primanjkuje. Nekako pa ni zlate sredine.

Tilen: Morda se trenutno zdi, da je splošni trend v upadanju nivoja znanja. Širše gledano pa bi prej rekel, da je trend bolj podoben sinusoidi … če sedaj nivo pada, bo prej ali slej verjetno začel tudi nazaj naraščati. V kateri del te sinusoide se bo ujelo obdobje čez 10 let, je pa zelo težko presoditi. Vendar zgolj trditi, da bo nivo znanja le še upadal, je vsekakor prenagljeno in preveč jamrajoče.

Matija: Kje vidiš prednosti Srednje šole Črnomelj pred drugimi srednjimi šolami?

Jaka: Ne morem, da ne bi kar sam odgovoril, ker imam izdelan odgovor na to vprašanje … Pravzaprav je prednost ena. Ker v končni fazi je popolnoma vseeno, v katero gimnazijo kdo hodi, vse je odvisno od posameznika, s kakšno zavzetostjo se bo prijel dela in učenja ter koliko znanja bo odnesel. Je pa res, da če je nekdo iz Črnomlja in se je pripravljen voziti v Novo mesto, je to povsem enako, kot da vsak dan stran vrže tri ure. In če se komu zdi smiselno vsak teden izgubiti en dan … Vsekakor je boljše, sploh če imaš neke ambicije, imeti vsak dan tri ure več časa in se ukvarjati s čim produktivnejšim, kot je vožnja preko Gorjancev.

Pogovor se je v manj formalnem smislu nadaljeval še kar nekaj časa …

Intervju zapisal: Tilen Šetina, prof. mat.

Matija in Jaka danes

Matija na ekskurziji v Pragi

Jaka na delavnici v okviru projekta NGRVŽ

Tridnevna strokovna ekskurzija Tri dežele

Tridnevna strokovna ekskurzija Tri dežele

Italija—Slovenija—Hrvaška – Maturantje so se zgodaj zjutraj v četrtek, 27. septembra, odpravili na tridnevno strokovno ekskurzijo po treh deželah, in sicer jih je pot vodila po dvojezičnih območjih tako v Sloveniji kot v Italiji, obiskali pa so še eno sosednjo državo, tj. Hrvaško. Dogajanje so spremljali s pomočjo delovnega zvezka. Pot se je zaključila v soboto, 29. septembra, v večernih urah.

Prvi postanek je bil v Trstu. Po krajšem sprehodu po včasih mogočnem in pomembnem mestu so dijaki dobili možnost lastnega raziskovanja pristaniškega mesta: slikanje s kipom Jamesa Joyca, ogled judovske četrti … Najdaljši postanek je bil v Reziji, kjer so se dijaki seznanili s preteklimi in sedanjimi razmerami tamkajšnjih prebivalcev, si ogledali muzej »rozajanskih brüsarjev«, se naučili nekaj rezijanskih besed, skratka, uživali v zabavni predstavitvi muzejskega kustosa.

V petek so dan preživeli v Benetkah. Najprej so se z ladjico zapeljali do osrčja Beneške lagune – Markovega trga. Sledil je voden sprehod in ogled kulturno-zgodovinskih znamenitosti: Most vzdihljajev, Doževa palača …; nato so dijaki še samostojno raziskovali mesto. In v množici turistov se ni bilo težko zaiti … Ladjica je dijake odpeljala še na otoček Murano. Na njem so si dijaki ogledali delavnico in postopek izdelave predmetov iz muranskega stekla. In marsikatera dijakinja si je omislila spominek. Dan smo zaključili z obiskom manjšega otočka Burana, ki se je v prostoru lagune uveljavil z ročno izdelavo čipk, veličasten pa je bil tudi sprehod po njem in ogled živopisanih fasad.

Tretji in hkrati zadnji dan so dijaki v Pivki obiskali vojaški muzej. Tokrat so v prvih vrstah stali fantje in z zanimanjem poslušali razlago muzejskega vodnika, še z večjim zanimanjem pa se podali v podmornico, ki je bila leta 2003 zadnjič pod morsko gladino. Zadnji postanek tridnevne strokovne ekskurzije je bila Reka, tretje največje mesto na Hrvaškem. Po ogledu in raziskovanju mesta so se dijaki povzpeli še na obzidje trdnjave Trsat.

Na strokovni ekskurziji so dijaki izpolnjevali delovni zvezki z vsebinami s področja slovenščine, nemščine, angleščine, zgodovine in geografije. S kratkimi predstavitvami v angleščini so popestrili dolgo vožnjo z avtobusom in vodnikovo razlago ter se strokovno in kulturno izobraževali. Tako so dijaki aktivno sodelovali v sooblikovanju programa strokovne ekskurzije.

Vodja strokovne ekskurzije: mag. Anita Starašinič

Ostali spremljevalci: razrednik Leopold Grahek, prof. ter Mateja Juran Kordiš, prof. in Gregor Cindrič, prof.

 

 

Zabaven uvod v srednješolsko matematiko

Zabaven uvod v srednješolsko matematiko

Da bi bil prehod v srednješolsko izobraževanje čim lažji, smo danes, 29. avgusta 2018, organizirali triurno dopoldansko matematično delavnico (od 9.00 do 12.00), ki je bodočim dijakom pomagala ponoviti določeno pridobljeno osnovnošolsko znanje, ter v grobem omogočila vpogled v način dela pri uri matematike v srednji šoli.

Matematično delavnico so izvajali profesorji matematike: Tilen Šetina, Jasna Kvenderc in Marko Rožič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogledi – knjižnice, razstave in gledališke predstave

Ogledi – knjižnice, razstave in gledališke predstave

V sredo, 9. maja, so si dijaki 3. letnika programov gimnazija in strojni tehnik v Ljubljani ogledali knjižnico NUK, razstavo Zmaji na Ljubljanskem gradu in gledališko predstavo Hlapci v produkciji SNG Drama Ljubljana.

V Narodni in univerzitetni knjižnici so se dijaki seznanili ne le o podatku o arhitektu knjižnice, njenih oddelkih, ampak so si tudi ogledali priložnostno razstavo o slovenskem izseljenskem besednem umetniku Luisu Adamiču. Na uro dolg in voden ogled po razstavi na Ljubljanskem gradu so se povzpeli z vzpenjačo. Najdlje pa so se zadržali v gledališču. V skoraj tri ure dolgi predstavi po delu Ivana Cankarja so njeni avtorji prikazali razmere na začetku 20. stoletja, delo slovenskega modernista pa tudi aktualizirali.

Učitelji spremljevalci

Dostopnost