Državno tekmovanje iz matematike za Vegova priznanja

Državno tekmovanje iz matematike za Vegova priznanja

V soboto, 15. maja 2021, je v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije potekala državna raven Tekmovanja srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja. Za dijake iz dolenjske regije je bilo tekmovanje organizirano na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli Šolskega centra Novo mesto.

Ema Prevalšek, 4. aG, Marija Absec, 4. aG, in Gal Stopar, 1. aG, pred pričetkom tekmovanja ob vhodu v Šolski center Novo mesto. Foto: Tilen Šetina, prof.

Med najboljše matematike v državi so se na podlagi rezultata na šolskem in odbirnem tekmovanju uvrstili trije gimnazijci s Srednje šole Črnomelj; to so Gal Stopar iz 1. aG ter Marija Absec in Ema Prevalšek iz 4. aG. Vsi trije so se dobro odrezali tudi v državni konkurenci ter bodo za svoje dosežke prejeli srebrna Vegova priznanja.

Srebrni matematiki z mentorjem: Ema Prevalšek, 4. aG, Marija Absec, 4. aG, Gal Stopar, 1. aG, in Tilen Šetina, prof. Foto: Urška Jurajevčič, 3. aG

Mentor tekmovalcem je bil njihov učitelj matematike prof. Tilen Šetina.

Emi, Mariji in Galu iskreno čestitamo za njihove uspehe. Ob natrpanem koledarju matematičnih in ostalih tekmovanj, ki so se letošnjo pomlad v zelo kratkem času zvrstila eno za drugim, so prav oni trije najpogosteje zastopali barve naše šole ter nas razveseljevali z osvojenimi priznanji.

Ema Prevalšek, 4. aG, Marija Absec, 4. aG, in Gal Stopar, 1. aG, so na državnem tekmovanju iz matematike prejeli srebrna Vegova priznanja. Foto: Urška Jurajevčič, 3. aG

besedilo: Tilen Šetina, prof.

fotografije: Urška Jurajevčič, 3. aG, in Tilen Šetina, prof.

Šolsko tekmovanje iz matematike za dijake tehniških programov

Šolsko tekmovanje iz matematike za dijake tehniških programov

V četrtek, 22. aprila 2021, je v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije po vsej državi potekala šolska raven Tekmovanja dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike. Na Srednji šoli Črnomelj so se ga udeležili štirje dijaki drugega letnika programa strojni tehnik.
Tekmovanje je potekalo hkrati s Tekmovanjem srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja, zato so dijaki 2. ST naloge reševali skupaj z gimnazijci iz 1. aG in 2. aG. Nadzorovala jih je Mija Razpotnik, mag. prof. Foto: Vesna Fabjan, prof.
Aljaž Skušek, 2. ST, je osvojil bronasto priznanje. Foto: Vesna Fabjan, prof.

Med njimi je bil najuspešnejši Aljaž Skušek iz 2. ST, ki bo za svoj dosežek prejel bronasto priznanje.

Mentor tekmovalcem je bil njihov učitelj matematike prof. Tilen Šetina. Aljažu za osvojeno priznanje iskreno čestitamo.

 

 

 

Prejemnik bronastega priznanja z mentorjem: Aljaž Skušek, 2. ST, in Tilen Šetina, prof. Foto: Vesna Fabjan, prof.

besedilo: Mija Razpotnik, mag. prof.

fotografije: Vesna Fabjan, prof.

Šolsko tekmovanje iz matematike za Vegova priznanja

Šolsko tekmovanje iz matematike za Vegova priznanja

V četrtek, 22. aprila 2021, je v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije po vsej državi potekala šolska raven Tekmovanja srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja. Na Srednji šoli Črnomelj se ga je udeležilo 35 dijakinj in dijakov programa gimnazija. Tekmovali so v štirih tekmovalnih skupinah, in sicer glede na letnik, v katerega so vpisani.

Prvemu delu tekmovanja, ki sestoji iz nalog izbirnega tipa in je bolj poznano pod imenom Kenguru, je za zainteresirane dijake sledilo še reševanje dveh nalog odprtega tipa, ki sta imeli funkcijo t.i. odbirnega dela za udeležbo na državnem tekmovanju.

Tekmovalci iz 2. bG, 3. aG in 4. aG so naloge reševali pod nadzorom Tilna Šetine, prof. Foto: Vesna Fabjan, prof.
Tekmovanje je potekalo hkrati s Tekmovanjem dijakov tehniških in strokovnih šol v znanju matematike, zato so dijaki 1. aG in 2. aG naloge reševali skupaj s strojniki iz 2. ST. Nadzorovala jih je Mija Razpotnik, mag. prof. Foto: Vesna Fabjan, prof.

Med sodelujočimi dijaki je bilo 11 takih, ki so s svojim rezultatom dosegli bronasto priznanje:

  • 1. letnik: Kaja Kočevar, Klara Mravinec in Gal Stopar (vsi 1. aG);
  • 2. letnik: Tjaša Ivanetič (2. aG) ter Matevž Lesica Štirn in Špela Šterk (oba 2. bG);
  • 3. letnik: Sara Foršček in Nika Vidmar (obe 3. aG);
  • 4. letnik: Marija Absec, Ema Prevalšek in Domen Tomc (vsi 4. aG).
Prejemniki bronastega priznanja z mentorjem: Domen Tomc, 4. aG, Tjaša Ivanetič, 2. aG, Ema Prevalšek, 4. aG, Kaja Kočevar, 1. aG, Nika Vidmar, 3. aG, Tilen Šetina, prof., Klara Mravinec, 1. aG, Gal Stopar, 1. aG, Sara Foršček, 3. aG, Marija Absec, 4. aG, Špela Šterk, 2. bG, in Matevž Lesica Štirn, 2. bG. Foto: Urška Jurajevčič, 3. aG

Na naslednjo raven tekmovanja, t.j. državno, ki bo v soboto, 15. maja, na Šolskem centru Novo mesto, so se uvrstili Gal Stopar iz 1. aG ter Marija Absec in Ema Prevalšek iz 4. aG.

Mentor tekmovalcem je bil njihov učitelj matematike prof. Tilen Šetina.

Vsem sodelujočim dijakom čestitamo za dosežene rezultate in osvojena priznanja, Emi, Mariji in Galu pa zaželimo še uspešne priprave na državno tekmovanje.

Prejemniki bronastega priznanja: Klara Mravinec, 1. aG, Marija Absec, 4. aG, Ema Prevalšek, 4. aG, Matevž Lesica Štirn, 2. bG, Nika Vidmar, 3. aG, Domen Tomc, 4. aG, Sara Foršček, 3. aG, Gal Stopar, 1. aG, Tjaša Ivanetič, 2. aG, Špela Šterk, 2. bG, in Kaja Kočevar, 1. aG. Foto: Urška Jurajevčič, 3. aG

besedilo: Tilen Šetina, prof.

fotografije: Urška Jurajevčič, 3. aG, in Vesna Fabjan, prof.

Državno tekmovanje v razvedrilni matematiki

Državno tekmovanje v razvedrilni matematiki

V soboto, 17. aprila 2021, je v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije potekala državna raven Tekmovanja v razvedrilni matematiki. Zaradi že znanih preventivnih ukrepov so tekmovalne naloge dijaki tokrat reševali vsak na svoji šoli.

Za nadzor reševanja tekmovalne pole je poskrbela Brigita Grahek Šolar, univ. dipl. psih. Foto: Tilen Šetina, prof.
Ema Prevalšek, 4. aG, je osvojila srebrno priznanje. Foto: Urška Jurajevčič, 3. aG

Na podlagi odličnega rezultata na šolskem tekmovanju se je v državno konkurenco uvrstila dijakinja 4. aG Ema Prevalšek. Uspešna je bila tudi tokrat in bo za svoj rezultat prejela srebrno priznanje.

Mentor tekmovalki je bil njen učitelj matematike prof. Tilen Šetina. Emi iskreno čestitamo za dosežek, s katerim je dokazala, da je matematika lahko tudi vir razvedrila. : )

Srebrna tekmovalka z mentorjem: Ema Prevalšek, 4. aG, in Tilen Šetina, prof. Foto: Urška Jurajevčič, 3. aG

besedilo: Tilen Šetina, prof.

fotografije: Urška Jurajevčič, 3. aG, in Tilen Šetina, prof.

Državno tekmovanje iz geografije

Državno tekmovanje iz geografije

V soboto, 24. aprila 2021, je potekalo državno tekmovanje iz geografije za srednješolce. Tema letošnjega tekmovanja je bila prehrana v geografski perspektivi, glede na aktualne covid razmere pa sta se organizatorja, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Gimnazija Vipava, odločila, da se bodo dijaki v svojem znanju pomerili na daljavo.

Manca Bajuk, dijakinja 3. aG, je osvojila zlato priznanje. Dijaki Srednje šole Črnomelj pa bodo prejeli tudi deset bronastih priznanj v skupini A (gimnazija) in dve bronasti priznanji v skupini B (poklicne in strokovne šole), ki so si jih prislužili z uspešnim sodelovanjem na šolski ravni tekmovanja. Čestitke vsem!

Mentorica tekmovalcem je bila njihova učiteljica geografije, prof. Vesna Fabjan.

Zlata geografinja z mentorico: Vesna Fabjan, prof., in Manca Bajuk, 3. aG. Foto: Tilen Šetina, prof.

besedilo: Vesna Fabjan, prof.

fotografija: Tilen Šetina, prof.

Dostopnost