Odlok o ustanovitvi Realne gimnazije v Črnomlju

Predsedstvo SNOS je odobrilo spremembo meščanske šole v Črnomlju v realno gimnazijo. Odlok, ki ga je 9. oktobra 1944 dobila meščanska šola v Črnomlju, se je glasil:
»Po sklepu Predsedstva SNOS (št. 962/44 z dne 9. 10. 1944) se meščanska šola v Črnomlju spremeni v nižjo srednjo šolo realno gimnazijskega tipa in se na tej srednji šoli odpreta dva razreda višje srednje šole, namreč peti in šesti razred. Uradni naziv šole je Realna gimnazija v Črnomlju.«

Dostopnost