Šolsko tekmovanje iz psihologije

Šolsko tekmovanje iz psihologije

14. 1. 2021 je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja psihologije. Letošnja tema je bila motivacija. Bronasto priznanje so prejele: Klara Markovič, Sara Foršček iz 3. aG, Maja Kozina, Daša Bahor in Ana Miketič iz 4. aG. Za dosežene rezultate in priznanja iskreno čestitam vsem tekmovalkam. Klari Markovič, ki je dosegla najboljši rezultat in se uvrstila na državno tekmovanje, pa želim uspešne priprave in veliko uspeha na državnem tekmovanju, ki bo 26. 3. 2021.
 
 
 
 
Mentorica
Brigita Grahek Šolar
Šolsko tekmovanje iz fizike

Šolsko tekmovanje iz fizike

V četrtek, 8. 10. 2020, ob 14. uri smo na SŠ Črnomelj izvedli šolsko tekmovanje iz fizike (Čmrlj), ki so se ga udeležili štirje dijaki 1. letnika gimnazije. Tekmovanje je bilo, kot vsako leto doslej, izpeljano v okviru Društva matematikov, fizikov in astronomov, ki je pripravilo tudi naloge. Bronasto priznanje sta prejela Gal Stopar in Karlina Štrucelj.

Čestitamo!

                                                                                                                                                                                                                     Mentor: Matjaž Starašinič

Šolsko tekmovanje iz kemije 2019 za Preglove plakete

Šolsko tekmovanje iz kemije 2019 za Preglove plakete

V ponedeljek, 11. 3. 2019, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja kemije za bronaste Preglove plakete in za uvrstitev na državno tekmovanje. Udeležilo se ga je 34 dijakov iz vseh letnikov gimnazije.

V 1. letniku so tekmovali štirje dijaki. Zmagovalec je Vid Kavčič, drugo mesto je zasedla Vita Kambič, tretje mesto pa si delita dijakinji Manca Bajuk in Maja Suhorepec.

Iz 2. letnika se je tekmovanja udeležilo 10 dijakov. Zmagala je Marija Absec, na drugo mesto se je uvrstil Kevin Požek, na tretje pa Katarina Horvat.

Iz 3. letnikov se je tekmovanja udeležilo 14 dijakov. Prvo mesto je zasedla  Urša Konda, druga je bila Nina Težak, tretja pa Maša Kambič. Vse tri so dijakinje 3. aG razreda.

Tekmovalo je tudi 5 dijakov iz 4. letnikov. Prvo mesto si delita Nadja Suhorepec in Blaž Pečarič (oba iz 4. aG), druga je bila Urška Pavšič (4. aG), tretja pa Tjaša Šikonja (4. bG).

Bronaste Preglove plakete so si prislužili Vid Kavčič in Vita Kambič iz 1. aG, Marija Absec iz 2. aG ter Urša Konda in Nina Težak iz 3. aG.

Dijaki, ki se bodo 11. maja 2019 udeležili državnega tekmovanja za srebrne in zlate Preglove plakete v Ljubljani, pa so Vid Kavčič (1. aG), Marija Absec (2. aG), Urša Konda in Nina Težak (3. aG) ter Nadja Suhorepec in Blaž Pečarič (4. aG).

Vsem udeležencem šolskega tekmovanja, še zlasti dobitnikom bronastih Preglovih plaket in uvrščenim na državno tekmovanje, iskreno čestitamo.

Mentorica:

Margareta Šavli

Šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete 2018

Šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete 2018

V ponedeljek, 12. 3. 2018, je v Sloveniji potekalo šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete za srednje šole.. Dijaki so si lahko prislužili bronaste Preglove plakete in sodelovanje na državnem tekmovanju, ki bo 5. maja 2018 v Ljubljani. Tekmovali so v štirih kategorijah: 1., 2., 3. in 4.  letnik.

Na gimnaziji Črnomelj se je tekmovanja udeležilo skupno 39 dijakov. 11 je bilo tekmovalcev iz prvega letnika gimnazije, 10 iz drugih, 8 iz tretjih in 10 iz četrtih letnikov gimnazije.

Najboljše dosežke iz posamezne kategorije beležijo sledeči dijaki:

 1. letnik:
 2. mesto: Matic Plut, 1. aG
 3. mesto: Ema Prevalšek, 1. aG
 4. mesto: Marija Absec, 1. aG
 1. letnik:
 2. mesto: Urša Konda, 2. aG
 3. mesto: Nina Težak, 2. aG
 4. mesto: Iva Skukan, 2. bG
 1. letnik:
 2. mesto: Blaž Pečarič, 3. aG
 3. mesto: Jani Kure, 3. bG
 4. mesto: Katja Grabrijan in Veronika Plut, 3. aG
 1. letnik:
 2. mesto: Eva Zupanič, 4. bG
 3. mesto: Jurij Krajačič, 4. bG
 4. mesto: Bor Jerman, 4. aG

Dobitniki bronastih Preglovih plaket in uvrščeni na državno tekmovanje bodo znani po odločitvi državne komisije za organizacijo tekmovanja iz kemije.

Vsem tekmovalcem, še posebej najbolje uvrščenim, iskreno čestitamo.

Mentorica:

Margareta Šavli, univ. dipl. ing. kem.

 

 

KENGURU – ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE

V četrtek, 16. marca 2017, je po vsej Sloveniji potekalo šolsko tekmovanje iz matematike za srednješolce. Na srednji šoli Črnomelj se ga je udeležilo 74 dijakinj in dijakov vseh letnikov in smeri. Drugič zapored je bilo običajno tekmovanje, poznano pod imenom Kenguru, dopolnjeno še z reševanjem dveh nalog odprtega tipa, ki sta imeli funkcijo t.i. odbirnega dela za udeležbo na državnem tekmovanju.

V tekmovalni skupini A, ki je namenjena gimnazijcem, je sodelovalo 56 dijakov. Bronasto priznanje so si prislužili:

– 1. letnik: Jan Stariha, Maša Kambič, Nina Težak in Urša Konda (vsi 1. aG) ter Matej Puš, Maj Perko, Iva Skukan in Laura Čurk (vsi 1. bG);

– 2. letnik: Blaž Pečarič (2. aG) ter Jani Kure, Jan Lovšin, Jan Žugelj in Ivan Mitevski (vsi 2. bG);

– 3. letnik: Bor Jerman, Matic Peteh in Špela Sever (vsi 3. aG) ter Jurij Krajačič (3. bG);

– 4. letnik: Jani Metež (4. aG).

Na naslednjo stopnjo tekmovanja, t.j. državno, ki bo v soboto, 22. aprila, v Novem mestu, so se uvrstili Urša Konda in Anže Rom (oba 1. aG), Jani Kure (2. bG) ter Jani Metež (4. aG).

V tekmovalni skupini B, ki je namenjena dijakom srednjega strokovnega izobraževanja, je sodelovalo 13 dijakov. Bronasto priznanje so si prislužili Tom Vesel in Luka Bahor iz 1. ST ter Tjaša Miketič iz 4. E. Na državno tekmovanje, ki bo prav tako 22. 4. v Novem mestu, sta se uvrstila Luka Bahor in Erik Šterk, oba iz 1. ST.

V tekmovalni skupini C, ki je namenjena dijakom srednjega poklicnega izobraževanja, je sodelovalo 5 dijakov. Bronasto priznanje bo prejel Kristjan Rožmarin iz 1. OK, ki se je tudi uvrstil na državno tekmovanje v Novem mestu.

Mentorji, t.j. člani aktiva matematikov Desanka Kambič, Jasna Kvenderc in Tilen Šetina, čestitamo vsem dijakom za osvojena priznanja, tistim, ki tekmovanje nadaljujejo na državnem nivoju, pa želimo še veliko uspeha v Novem mestu.

Dostopnost