Strokovna ekskurzija v Slovensko Bistrico in Zreče

Strokovna ekskurzija v Slovensko Bistrico in Zreče

V sredo, 14. 11. 2018, so imeli dijaki 2. letnika strojnega tehnika in 3. letnika oblikovalec kovin strokovno ekskurzijo. Obiskali so podjetje Impol v Slovenski Bistrici, ki se ukvarja s predelavo aluminija. Tam so si ogledali izdelavo aluminijastih palic in izdelavo rondelic. Nato so se odpravili v Zreče in si ogledali podjetje GKN Driveline, kjer nam je bil predstavljen del proizvodnje za izdelavo homokinetičnih zglobov. Na koncu je sledil še ogled podjetja Unior, in sicer oddelek strojegradnje in strojne obdelave.

R. Sirnik, vodja ekskurzije

Livar, Polycom – poročilo

Livar, Polycom – poročilo

V ponedeljek, 29. maja 2017 so imeli dijaki 2. ST in 3. ST strokovno ekskurzijo za potrebe izpolnitve letnega plana OIV v Črnomlju. Dan smo pričeli s predstavitvijo gospoda Janeza Zabukovnika, prodajnega zastopnika  iz podjetja Meusburger, ki je vodilni ponudnik visoko preciznih normalij na področju orodjarstva.

Sledil je ogled podjetij Livar d.d., proizvodnja in obdelava ulitkov in POLYCOM Škofja Loka, podružnico v Črnomlju.

Podjetje Livar je bilo ustanovljeno leta 1954 in je ena največjih livarn V Sloveniji. Specializirana je za proizvodnjo produktov iz nodularne in sive litine ter  mehansko obdelavo. Gospa Sonja Bastl, vodja razvoja kadrov v Livarju, nam je predstavila podjetje, njegovo vizijo ter možnosti zaposlitve mladih kadrov. Nato so nas popeljali skozi proizvodnjo od talilnice, finalizacije ulitkov, mehanske obdelave, ogledali smo si oddelek orodjarne ter merilnice.

Podjetje Polycom d.o.o. se ukvarja s predelavo plastičnih mas in orodjarstvom. Podjetje se hitro in uspešno širi, pri tem pa nudijo možnost zaposlitve različnim strokovnim kadrom. Nudijo tudi možnost štipendiranja ter opravljanja praktičnega usposabljanja pri delodajalcu v okviru obvezne šolske prakse. Po predstavitvi podjetja iz strani glavne kadrovnice smo si ogledali še orodjarno ter celotno proizvodnjo brizganja plastike.

Spremljevalci: Leopold Grahek (vodja), Gregor Cindrič, Rudi Sirnik, Tatjana Štampfelj.

Povezave:

Podjetje Meusburger: https://www.meusburger.com/SL/SI/index?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=debnl0617&utm_content=einleitung&lang=9#!/

Podjetje Polycom d.o.o.: http://www.polycom.si/

Podjetje Livar d.d.: http://livar.si/

STROKOVNA EKSKURZIJA v KOČEVJE in RIBNICO

STROKOVNA EKSKURZIJA v KOČEVJE in RIBNICO

V četrtek, 13. aprila. 2017, so imeli dijaki 2.ST in 3.ST in 2. OK strokovno ekskurzijo. Spremeljevalci so bili: Leopold Grahek-vodja, Gregor Cindrič, Tatjana Štampfelj in Rudi Sirnik. Ogledali so si podjetja RIKO KOR Ribnica, YASKAVA Ribnica, ROTIS Kočevje in ITAS –CAS Kočevje.

V podjetju RIKO-KOR so si ogledali izdelavo in strojno obdelavo s postopki odrezavanja večjih zvarjencev, ki potekajo na velikih obdelovalnih centrih z gibi delovne mize 8 metrov x 3metre x 2,5 metra.

 

V podjetju YASKAVA je bil osnovni povdarek na inženiringu  robotskih celic namenjenih za varjenje v avtomobilski industriji, ki se sestoji iz sestave in montaže celice pri končnem kupcu.

V podjetju ROTIS so si ogledali izdelavo aksialnih ležajev s pogonom velikosti od 0,3 do 3 metre. Dijaki so bili posebej opozorjeni na Manessmanov in Fellowsov postopek ozobljenja ter na izdelavo ozoblja s postopkom frezanja.

V podjetju ITAS-CAS so si ogledali izdelavo avtomobilskih betonskih mešalcev velikosti od 5 do 15m3. Povdarek je bil na preoblikovanju pločevine, EPP varjenju, peskanju pločevine in površinski zaščiti izdelkov.

Predavanje Space 4.0 (Johann-Dietrich Wörner) in ogled IJS

Predavanje Space 4.0 (Johann-Dietrich Wörner) in ogled IJS

V četrtek, 16. februarja 2017 je 23 dijakov Srednje šole Črnomelj programa gimnazije in strojnega tehnika obiskalo Institut Jožefa Stefana v Ljubljani. V Peterlinovem paviljonu, predavalnici Fakultete za fiziko, smo prisluhnili predavanju Johanna-Dietricha Wörnerja (European Space Agency) na temo Space 4.0. V predavanju so bili tudi predstavljeni dosežki raziskav v vesolju (na primer pristanek Rosette na kometu) in uporaba satelitov (spremljanje dvigovanja morske gladine in izpustov ogljikovega dioksida). Poudarjena je bila povezava razvoja tehnologij za uporabo na Zemlji in v vesolju.

Za predavanjem smo si najprej ogledali steklopihaško delavnico. Steklopihaški mojster Pero Kolobarić nam je pokazal, kako se iz steklene cevke izdela epruveto in kiveto. Pokazal nam je nekaj primerkov kosov steklovine, ki jo izdeluje po naročilu za raziskovalce inštituta. Sledil je ogled odseka za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo. Povedali so nam, da iščejo ciljne metode zdravljenja raka. Metode preizkušajo na miših. Ukvarjajo se tudi z raziskovanjem in zdravljenjem vseh vrst vnetij. Za konec so še demonstracijsko izločili molekulo DNA iz jagod. V zadnjem delu ogleda je mag. Tomaž Ogrin skupaj z dijaki izvedel še nekaj eksperimentov iz področja kemije. Dijaki so sodelovali v poskusih, kjer so uporabljali tekoči dušik, suhi led in tekoči kisik.

 

Ekskurzija dijakov 4.E

Ekskurzija dijakov 4.E

V sredo, 22. 4. 2015 smo se dijaki 4. E v sklopu tedna dejavnosti odpravili v Metliko, kjer smo si ogledali Vinsko klet Metlika. Ogled vinske kleti je vodila ga. Badovinac, ki nas je popeljala skozi vinsko klet in nam ob tem pripovedovala o zgodovini vinske kleti ter o pridelavi in raznih vrstah vina, kot so: arhivska, barrique, ledeno vino, vino poet ter mnoga druga. Po končanem ogledu smo se poslovili in hitro odpravili naprej v Radovico v OŠ Brihtna glava, kjer smo spoznali, kako je potekal pouk v 2. razredu leta 1950. Bili smo v razredu, kjer je vladala stroga učiteljica, ki nas je podučila o dediščini Bele krajine in z nami zapela pesmi Pastirče mlado in Lepa Anka. Ker pa med nami ni bilo glasnega korenjaka ni noben izmed nas okusil bolečine klečanja na koruzi in udarcev šibe. Po končanem pouku nas je večina dobila izpričevalo za opravljen 2. razred, nekateri pa bodo še eno leto uživali v istem razredu. A kljub temu smo se vsi nasmejali in imeli lepo.


Domov smo se vrnili z lepimi spomini in novimi izkušnjami.

U. Gorše, 4. E

Dostopnost