DEBATNI KROŽEK SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ

Debatni krožek poteka pod mentorstvom profesorice Janje Jankovič, na šoli dvajset let. Bili smo med prvimi šolami v Sloveniji, ki so začele z debatno dejavnostjo.  Le-ta poteka pod okriljem organizacije  Za in proti, Zavoda za kulturo dialoga, ki organizira izobraževanja mentorjev in dijakov, debatna tekmovanja doma in v tujini ter številne javne razprave o aktualnih temah in problemih današnjega časa. Vsako leto se pet najboljših slovenskih debaterjev udeleži tudi svetovnega debatnega tekmovanja v različnih državah.

Debata je dejavnost, ki razvija kritično mišljenje, argumentacijske sposobnosti, veščine javnega nastopanja, usposablja mlade za timsko delo in jih uči, kako najti rešitve za različne probleme sodobne družbe. Vodi k informacijski pismenosti, razvija samozavest, uči učinkovite tehnike prepričevanja, nastopanja, poslušanja, ustvarja pozitivno atmosfero. Otroci in mladostniki se preko debatne dejavnosti razvijejo v  samostojne, samozavestne, kritične in aktivne posameznike, ki vejo, hočejo in zmorejo misliti, razumeti in  spreminjati svet.

V dvajsetih letih delovanja je bilo v debatni krožek vključenih veliko dijakov in dijakinj naše šole. Sodelovali so na številnih regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih in prejeli številna priznanja.  Naj omenim samo nekatere najpomembnejše dosežke. V šolskem letu 1996/97 so dijaki Toni Papež, Helena Milinković in Darja Petric dosegli 1. mesto na državnem debatnem tekmovanju v Ljubljani. Na mednarodnih debatnih tekmovanjih so dijaki dosegli 3. in 5. mesto, dijak Igor Angelovski pa je bil dvakrat izbran v slovensko ekipo, ki nas je zastopala  na svetovnem debatnem tekmovanju v Londonu in Johannesburgu. Tudi dijakinja Vladka Ilić je bila leta 2001 izbrana v slovensko državno debatno ekipo, ki je zastopala Slovenijo v St. Petersburgu.

Tudi danes organiziramo in sodelujemo na različnih tekmovanjih,  dogodkih  in prireditvah v belokranjskem in slovenskem prostoru. V letošnjem šolskem letu  smo se udeležili regijskega debatnega tekmovanja, ki je potekalo 19. 11. 2016 na Gimnaziji Litija. 4. februarja 2017 se bomo udeležili  regijskega debatnega tekmovanja  na Gimnaziji Kranj, mednarodnega debatnega tekmovanja, ki bo potekalo od 9. do 11. marca 2017 na Gimnaziji Ljutomer. Dijaki se bodo udeležili tudi mednarodne debatne šole, ki bo potekala od 26. 3. do 30. 3. 2017 v Bratislavi.

V letošnjem šolskem letu obiskujejo debatni krožek naslednji dijaki: Niko Žan Kastelc iz 3. bG, Miha Babič, Lea Štravs, Tjaša Šikonja, Aleksander Vukovič iz 2. bG, Kristjan Puhek, Anja Kozjan, Blaž Pečarič iz 2. aG, Marko Kerep iz 2. ST, Maj  Perko iz 1. bG, Maša Kuzma iz 1. aG.

Ob praznovanju dvajsete obletnice  želim vsem debaterjem in debaterkam  še naprej veliko debatnih užitkov, izzivov in uspehov.

Janja Jankovič, prof.

Dostopnost