Svečana podelitev spričeval splošne mature 2018

Svečana podelitev spričeval splošne mature 2018

V sredo, 11. julija, je v večernih urah v medioteki šole potekala podelitev spričeval splošne mature 2018.

Po himni se je prireditev začela z deklamacijo Doroteje Novak (3. bG) in recitacijami Anje Verbanec, Ive Mušič, Laure Starešinič in Lana Zevnika (vsi 3. aG). Voditeljici Doroteja Novak in Natalija Šterk (obe iz 3. bG) sta nagovorili zbrane in povezovali program, pevsko točko pa je priskrbela Ana Pavlinič (3. aG), na kitari jo je s pomočjo posnetka spremljal Andrej Zupančič (3. bG). Za tehnično podporo je poskrbel Blaž Pečarič (3. aG), medtem ko je PP-predstavitev pripravil laborant Marko Špringer. Potem ko je ravnateljica šole Elizabeta Prus z razredničarkama 4. aG Gordano Popovič Lozar in 4. bG Alexandro Kočevar ter tajnico mature Anico Želježnjak podelila maturantom njihova spričevala, je sledila še razglasitev najboljših, tj. zlatih maturantov. To so postale: Zvonka Janežič, 4. aG in Katja Čadonič, Nika Strmec (obe 4. bG). Navzoče je nagovorila tudi črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič.

Še nekaj statističnih podatkov: uspeh v Sloveniji znaša 93,67 %, na črnomaljski gimnaziji pa 92,5 %; povprečno število točk na državni ravni je 20,06, na naši šoli pa 21,29.

Vsem maturantom še enkrat čestitamo.

Poročilo s svečane podelitve spričeval splošne mature 2016

Poročilo s svečane podelitve spričeval splošne mature 2016

Črnomelj – V ponedeljek, 11. julija, je v večernih urah v medioteki šole potekala podelitev spričeval splošne mature 2016.

Prireditev se je začela z deklamacijo Mihe Babiča, dijaka 1. bG. Voditelja Nadja Suhorepec in Blaž Pečarič, oba iz 1. aG, sta nagovorila zbrane in povezovala program. V programu z interpretativnim branjem, recitacijami in deklamacijami z elementi igre, ki je potekal v šolskih delavnicah izdelanem nizkem bazenu, v katerem so čofotali, se škropili ter žogali, je sodelovala še Katja Grabrijan, 1. aG. S pevsko točko pa sta svečano podelitev popestrili Lara Geltar, 1. aG in Nina Mikunovič, 2. bG, na kitari pa ju je s pomočjo posnetka spremljal Andrej Zupančič, 1. bG. Za tehnično podporo pa je poskrbel Luka Horvat, 2. aG, medtem ko je PP-predstavitev pripravil laborant Marko Špringer, pomagal pa je Gregor Cindrič, dipl. inž. str.

 

Potem ko je ravnateljica z razredničarkama Matejo Juran Kordiš in Margaretko Šavli ter tajnico mature Anico Želježnjak podelila maturantom njihova spričevala, je sledila še razglasitev najboljših, tj. dveh zlatih maturantov. To pa sta: Romana Vranešič, 4. bG in Matija Lovšin, 4. aG, ki je prejel tudi priznanje šole. Navzoče pa je nagovorila tudi črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič.

 

Splošno maturo je v Sloveniji na spomladanskem roku opravilo 94,4 % kandidatov, na naši šoli pa 97,37 %; vseslovensko povprečno število točk je 20,00, pri naših maturantih pa 20,76. Naša dva zlata maturanta predstavljata 5,4 %, slovensko povprečje zlatih maturantov pa je 4,48 %.

Vsem maturantom še enkrat čestitamo.

Anita Starašinič, mentorica

Dostopnost