Obvestilo – Prvi šolski dan 2021

Obvestilo – Prvi šolski dan 2021

Dragi dijaki! Spoštovani starši!

Prvi september (to je sreda prihajajočega tedna) je že skorajda tu, šolsko leto začenjamo v šoli, v učilnicah. Vsi si želimo in upamo, da bomo šolsko leto realizirali v živo in ne v virtualnem svetu. Da pa bi tako ostalo, se bomo vsi morali čim bolj dosledno držati navodil NIJZ, ki jih poznamo že od lanskega šolskega leta in tudi iz vsakdanjega življenja. Najpomembneje je, da v šolo prihajate le zdravi in ne kažete simptomov okužbe s Covid-19 (slabo počutje, kihanje, boleče grlo, prebavne motnje, nenadna izguba vonja in okusa).  Prav tako je zelo pomembno, da si pri vstopu v šolo razkužite roke in nadenete obrazno masko, ki jo prinesete s sabo. Nošenje maske je obvezno za dijake (razen pri malici in pri športni vzgoji) in za zaposlene na šoli. Ohranjati in vzdrževati moramo medosebno razdaljo (1,5 m do 2 m).

Zaradi Covid ukrepov in ker je šolska knjižnica še v prenovi, boste dijaki prevzeli učbenike in delovne zvezke prvi šolski dan po razporedu skupaj z razrednikom. Zato s sabo prinesite nahrbtnik.

 

Dijaki 1. letnika pridete v šolo ob 9. uri, zberete se pred šolo, kjer vas bodo sprejeli vaši razredniki in vas odpeljali v matične učilnice.

Dijaki višjih letnikov pridete v šolo ob 8.15, nato imate pouk po urniku, ki bo objavljen v eAsistentu. Da bi preprečili gnečo, vstopajte gimnazijci pri drsnih vratih, strojniki in orodjarji pri navadnih vratih.

 

Prvi šolski dan ne bo malice, 2. septembra pa boste prijavljeni dijaki že imeli toplo malico, ki bo v jedilnici po navodilih in razporedu, s katerimi vas bodo seznanili razredniki.

Dijake opozarjamo, da je prepovedano izvajati kakršnokoli fizično in psihično nasilje nad dijaki prvih letnikov. Primeri, ko se izvaja trpinčenje, nadlegovanje in izživljanje oziroma drugi posegi v osebno telesno nedotakljivost, so najtežje kršitve, za katere se lahko izreče tudi najvišje vzgoje ukrepe. Prav tako je prepovedano risanje po obrazih in drugih delih telesa prvošolcev, saj izmenjava pisal ter zmanjšana medosebna razdalja predstavljata tesen kontakt, kar povečuje možnost okužbe z virusom Covid-19.

 

Na podlagi priporočil in ukrepov NIJZ bo pouk potekal v matičnih učilnicah, ki so:

Gimnazija

Razred Razrednik Učilnica
1. aG Matjaž Starašinič KEM
2. aG Jure Kuhar EKN
3. aG Vlasta Pezdirc SL1
4. aG Alexandra Kočevar NEM1

 

Strojni tehnik

Razred Razrednik Učilnica
1. ST Marta Strmec AN1
2. ST Nejc Gorše STR
3. ST Miha Movrin MAT 2
4. ST Branislav Adlešič MAT 1

 

Oblikovalec kovin – orodjar

Razred Razrednik Učilnica
1. OK Rudi Sirnik TEH
2. OK Mateja Juran Kordiš SL 2
3. OK Gregor Cindrič RČN

 

Natančnejše informacije o poteku pouka, malici, garderobah … vam bodo podali razredniki.

Da se bomo izognili gneči pri vstopu v šolo, pridete prvi dan v matične učilnice obuti. O varni uporabi garderob boste obveščeni s strani razrednika.

Organizacijo pouka in druge aktivnosti bomo staršem predstavili na roditeljskih sestankih, ki jih bomo v skladu z navodili NIJZ (razen za prve letnike) organizirali virtualno. Prav tako bodo na daljavo potekale govorilne ure. O terminih roditeljskih sestankov in govorilnih urah boste pravočasno obveščeni.

V tem obdobju bodo v šolo smeli vstopati le zaposleni in dijaki, preostali obiskovalci napovedano in z utemeljenim razlogom.

Ker si res nihče od nas ne želi, da bi morali pouk ponovno izvajati na daljavo, vas prosim za dosledno upoštevanje higienskih navodil NIJZ. Tako bomo vsi ostali zdravi in uspešno izpeljali šolsko leto do konca.

Pred nami je še eno nepredvidljivo šolsko leto, čaka nas veliko izzivov, zvrhana mera potrpežljivosti. A prepričana sem, da bomo s pozitivno naravnanostjo, razumevanjem in sodelovanjem uspešni in na koncu zadovoljni.

 

Vsem želim uspešno in zdravo šolsko leto.

Elizabeta Prus, ravnateljica

SAMOTESTIRANJE DIJAKOV

Tako uredba kot tudi odlok določata samotestiranje učencev tretjega izobraževalnega obdobja (od 7. do 9. razreda) in dijakov s hitrim antigenskim testom. Način izvajanja samotestiranja, ki ga učenci in dijaki izvajajo doma, določa Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodne odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 133/21, dne 23. 8. 2021, in se bo začel uporabljati 1. septembra 2021 (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Povzetek določb pravilnika:

a)      Samotestiranje

Dijaki srednjih šol, ki se redno izobražujejo, samotestiranje izvajajo enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je brezplačno. Dijaku pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja (obvezno kartica od dijaka).

b)      Samotestestiranje se ne izvaja

Samotestiranja ne izvedejo dijaki, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od začetka simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot devet mesecev.

c)      Pogoj za samotestiranje doma

Pogoj za samotestiranje doma je, da se dijak počuti zdrav in brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestiti njegovega izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki nadomešča izbranega osebnega zdravnika v nujnih primerih (dežurna služba).

d)      Pozitivni rezultat samotestiranja

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo ali kontaktno točko zdravstvenega doma za testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) v kraju bivanja.

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurna služba, dijaka napoti na testiranje s testom PCR ali pa se za testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za testiranje s testom PCR v kraju bivanja dogovori dijak oziroma starši ali zakoniti zastopniki dijaka.

Dijak v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so predvidena za ta namen.

e)      Obveščanje o pozitivnem rezultatu PCR

O pozitivnem rezultatu testa PCR dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestijo razrednika in izbranega osebnega zdravnika dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurno službo.

f)        Negativni rezultat PCR

V primeru negativnega rezultata testa PCR se dijak lahko udeleži pouka oziroma rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti.

g)      Ravnanje z odpadki pri izvajanju samotestiranja

Odpadke pri izvajanju samotestiranja (npr. uporabljene robčke, testne materiale) in odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče se ne tlači. Po odlaganju v vrečo se odpadkov ne dotika. Vrečo je treba namestiti v drugo vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. Napolnjenih in označenih vreč z odpadki se ne odpira. Vrečo z odpadki je treba hraniti vsaj 72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge odpadke).

 

Prosimo vse dijake, da se odgovorno in v čim večjem številu odločijo za samotestiranje ter s tem pripomorejo, da bodo šole ostale odprte.

Elizabeta Prus, ravnateljica

URADNE URE – avgust

TAJNIŠTVO:

– od 2. 8. do 31. 8.  od 8.00 do 9.00

– oziroma po  dogovoru (07 30 51 667)

 

 

TAJNICA ZA MATURO:

– po 16. 8. 2021 po vnaprejšnjem dogovoru preko maila (anica.zeljeznjak@guest.arnes.si)

SVETOVALNA DELAVKA:

– po 16. 8. 2021 po vnaprejšnjem dogovoru preko maila (brigita.solar@gmail.com) ali na tel. št. 07 30 51 667

Slavnostna podelitev spričeval splošne mature 2021

Slavnostna podelitev spričeval splošne mature 2021

V ponedeljek, 12. 7. 2021, so bili dijaki, ki so opravljali splošno maturo v spomladanskem roku, seznanjeni z rezultati. Dopoldne je v jedilnici šole potekala slavnostna podelitev spričeval, ki je tudi letos potekala prilagojeno epidemiološkim razmeram. Program je povezovala Sara Lužar (2. aG), recitirali so maturantje, Kevin Požek, Ana Miketič in Marija Absec, za glasbeno popestritev pa je poskrbela Ivona Begović (3. aG).

Prisotne je nagovorila ravnateljica šole, Elizabeta Prus, in nato z razredničarko Jeleno Šikonja maturantom podelila spričevala. Tisti, ki so bili vsa štiri leta gimnazijskega izobraževanja odlični, so v dar prejeli še knjižno nagrado.

Na Srednji šoli Črnomelj je maturo v celoti opravljalo 27 dijakov, uspešnih je bilo 26 (96,3 %). Povprečno so dosegli 21,69 točk (slovensko povprečje je 20,99 točk). 30 ali več točk in s tem naziv zlata maturantka oz. zlati maturant so dosegli štirje (tj. 15,38 %; na slovenski ravni 5,51 %) – to so Marija Absec, Daša Bahor, Matic Plut in Ema Prevalšek.

Vsem maturantkam in maturantom iskreno čestitamo in jim želimo obilo uspehov tudi v prihodnosti.

Več fotografij najdete na naši FB strani.

Svečana podelitev spričeval poklicne mature

Svečana podelitev spričeval poklicne mature

Črnomelj – v sredo, 7. 7. 2021, je v šolski jedilnici  Srednje šole Črnomelj v dopoldanskem času potekala svečana podelitev maturitetnih spričeval poklicne mature za generacijo maturantov, ki se je v izobraževalni program strojni tehnik vpisala v šolskem letu 2017/18.

Generacija maturantov, ki je v dveh šolskih letih nova znanja osvajala tudi na daljavo, je bila z uspehom na maturi zadovoljna, dosegli so 78,5  % uspeh, povprečno število doseženih točk je bilo 16,18.  Z vestnostjo, odgovornostjo in delavnostjo si je naziv zlatega maturanta prislužil Jože Žunič.

V programu svečane podelitve spričeval so sodelovali sami maturanti, ki so s prebranimi mislimi skušali odgovoriti na vprašanja, ki se porajajo mlademu človeku ob pomembnih prelomnih trenutkih, eden od teh je vsekakor tudi zaključek srednješolskega izobraževanja. Prireditev  so  z glasbo in petjem povezovali zlati maturant Jože Žunič in maturanta Laura Sterle ter Simon Simčič. Pomen trenutka je izpostavila ravnateljica Elizabeta Prus, od dijakov pa se je na koncu v kratkem nagovoru poslovil tudi razrednik Leopold Grahek.

Mentorica: Mateja J. Kordiš

Dostopnost