V četrtek, 16. februarja 2017 je 23 dijakov Srednje šole Črnomelj programa gimnazije in strojnega tehnika obiskalo Institut Jožefa Stefana v Ljubljani. V Peterlinovem paviljonu, predavalnici Fakultete za fiziko, smo prisluhnili predavanju Johanna-Dietricha Wörnerja (European Space Agency) na temo Space 4.0. V predavanju so bili tudi predstavljeni dosežki raziskav v vesolju (na primer pristanek Rosette na kometu) in uporaba satelitov (spremljanje dvigovanja morske gladine in izpustov ogljikovega dioksida). Poudarjena je bila povezava razvoja tehnologij za uporabo na Zemlji in v vesolju.

Za predavanjem smo si najprej ogledali steklopihaško delavnico. Steklopihaški mojster Pero Kolobarić nam je pokazal, kako se iz steklene cevke izdela epruveto in kiveto. Pokazal nam je nekaj primerkov kosov steklovine, ki jo izdeluje po naročilu za raziskovalce inštituta. Sledil je ogled odseka za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo. Povedali so nam, da iščejo ciljne metode zdravljenja raka. Metode preizkušajo na miših. Ukvarjajo se tudi z raziskovanjem in zdravljenjem vseh vrst vnetij. Za konec so še demonstracijsko izločili molekulo DNA iz jagod. V zadnjem delu ogleda je mag. Tomaž Ogrin skupaj z dijaki izvedel še nekaj eksperimentov iz področja kemije. Dijaki so sodelovali v poskusih, kjer so uporabljali tekoči dušik, suhi led in tekoči kisik.

 

(Obiskano 105 krat, 1 krat danes.)
Dostopnost